Магазин DC Power е създаден през 2011 г. със задачата да предлага качествени продукти на цени, съпоставими с тези на международния пазар, като осигурява удобствата на бързата доставка с куриер, възможност за консултация и помощ при избора на подходящите за вас стоки, както и гаранционна/извънгаранционна поддръжка на изделията. Юридическото лице, което притежава и стопанисва магазин DC Power и с което потребителят сключва договор за продажба от разстояние при поръчване на определена стока от сайта, е фирма «Бизнес Венчърс Интернешънъл» ЕООД, ЕИН: 200315119, ЗДДС номер: BG200315119, със седалище и адрес на управление: 1142 София, бул. «Евлоги и Христо Георгиеви» №33, управител: Иван Арнаудов, телефон: (359) 02 955 9616, моб. +359 896 557 995. Магазинът е вписан в регистъра на електронните магазини, поддържан от НАП, с вх. №2205И0062405/9.02.2019 г.

Клиенти на магазин DC Power са над 10 хиляди частни лица и стотици организации в най-различни сфери на дейност. Благодарим на тези от тях, които бяха любезни да се съгласят да ги включим в нашия списък!


Държавна и общинска администрация

Обществени организации

Висши учебни заведения и изследователски институти

Международни клиенти

Частни компании и организации


P.S. Ако сте наш клиент и желаете да ви добавим в този списък заедно с линк към вашия web сайт, молим да се свържете с нас.