Коригиране на данни

Използвайте връзките отдолу, за да актуализирате вашите данни при наличие на неточности. Тази функционалност е налична само за регистрирани потребители и изисква влизане във вашия профил.

Преносимост на данните

Използвайте връзките отдолу, за да изтеглите в машинно четим вид (CSV) всичката информация, която съхраняваме за вас.

Достъп до личните данни

Използвайте бутона отдолу, за да изискате справка за всички лични данни, които съхраняваме за вас.

Право да бъдете забравени

Използвайте тази функция, ако желаете да изтриете вашите лични данни и допълнителна информация от нашата платформа. Имайте предвид, че вашият потребителски профил ще престане да съществува и повече няма да можете да го използвате, както и че ние няма да можем да уважим заявка за връщане на стока или гаранционна рекламация, тъй като няма да бъдем в състояние да потвърдим дали такава заявка или рекламация е основателна.